Wat Doet Stichting OnTime?

De stichting On-Time  is een sport en welzijn organisatie  die wil  ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding.  samen te met verschillende partijen en verbinding met de bewoners .

 

Wie zijn wij?

Stichting On-Time   is een organisatie   voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van sport, recreatie, cultuur, veiligheid en welzijn. Dit doen we zelfstandig . Het uitgangspunt hierbij is altijd: ‘Iedereen kan meedoen!’ Onze medewerkers gaan samen met de buurtbewoners actief aan de slag om veilige en open wijken te creëren. Wijken waar iedereen meedoet, respect voor elkaar heeft en waar het prettig is om met elkaar te wonen en te leven.

 

Wat doen wij?

  • Beschikbaar stellen van faciliteiten: , sporthallen, sportvelden, gymzalen, wijkcentra,
  • Activeren van burgers van 0-100 jaar door ontmoeting te creëren en hun zelfredzaamheid te stimuleren.
  • Ondersteunen en begeleiden van de sport- en spelactiviteiten.
  • Advies, gevraagd en ongevraagd, uitbrengen aan de gemeente Zoetermeer  over het sport- en spelvoorzieningenbeleid alsmede welzijnsbeleid en vrije tijd.
  • Ontwikkelen en realiseren van nieuwe activiteiten, grootschalige evenementen en projecten. Enkele voorbeelden: Sport en educatie , Straat voetbal toernooi SVBN 5 mei ,positieve gezondheid ,sport clincics voor basis school ,Zaalvoetbal training en competentie voor  verschillende leeftijd, Verschillende  workshops ,Aerobic  voor vrouwen .
  • Samenwerken met scholen en buurtwerk om activiteiten aan te kunnen bieden voor de hele gemeente, maar ook voor de individuele bewoners van wijken en buurten.
  • Initiëren van innovatieve projecten zoals Samenwerk en de werkschool.