On-Time sport & welzijn organisatie Zoetermeer

 

 

Stichting On-Time is een  welzijnsorganisatie in Zoetermeer , die van onderop samen met bewoners bemiddelt, organiseert, adviseert en hulp biedt bij allerlei welzijnsvragen.
On-Time wil zich gaan onderscheiden van gevestigde welzijnsinstellingen door een ruime, bijna 24/7 presentie in de omgeving waar welzijnsvragen aan de orde zijn, directe inzet van programma’s die contact en aandacht opleveren voor bewoners met deze vragen, combinaties van sportieve afleiding en gesprek in zowel groepsverband als individuele begeleidingstrajecten en optimale inzet van bewoners van alle leeftijden en achtergronden.
Door deze inclusieve benadering ‘On-Time’ wordt direct met bewoners toegewerkt aan oplossingen. Wij willen met onze stichting On-Time en onze unieke ideeën in Zoetermeer de kans krijgen welzijnswerk voor en samen met bewoners vorm te gaan geven, zeker ook gericht op de jongeren en de hedendaagse problematiek. Het team van uitvoerenden van Stichting On-time heeft de capaciteit en ervaring om al onze welzijnsplannen te realiseren. Dit team bestaat uit een jeugdwerker, mensen uit het onderwijs, mensen uit de sportwereld en mensen met ervaring in het welzijnswerk.

Wij willen u onze ideeën en plannen kenbaar maken en ons laten uitnodigen door u door ons in gesprek te gaan. Wij willen met u samenwerken aan een beter en een veiliger Zoetermeer, dat willen wij On-Time!

Bestuur  Stichting On-Time.

 

 

Onze referentie:      

www.noordaenco.nl

Het laatste nieuws van on-Time